English version?

Please follow this symbol

Flag

for English translations of articles.

NAVIGATION

Biografi = Biography
Bibliografi = Bibliography
Intervjuer = Interviews
Galleri = Gallery
Skriveverkstedet = Author’s workshop
Kontakt = Contact
Pressemateriale = Press material

MISC

Utgivelsesår = Year published
Forlag = Publisher
Utdrag = Excerpt

Jan Kjærstad - Forfatter

Skriveverkstedet

«En god skjønnlitterær bok skiller seg fra en god faglitterær bok ved at den beholder en gåtefull rest, et ufortellelig moment som paradoksalt nok er historiens viktigste bestanddel. Joseph Conrads Heart of Darkness – kanskje den mest fullendte fiksjon jeg vet om – illustrerer dette på en utmerket måte. Og selv om en god romans innerste kjerne er uutsigelig, er den nyttig. Til tross for sin uutsigelighet, gjenkjennes den straks av leseren som noe umistelig – og absorberes. De sterke bøkene legger seg et sted mellom nyrene og leveren. Man bærer dem med seg for alltid, som et arsenal. Man bruker dem uten å vite det.

The Heart of the Matter heter en av Graham Greenes bøker. Nettopp. Vi leser for å få kontakt med dette uutsigelige. Det uforklarlige. Det irrasjonelle. Livets uberegnelighet. Mennesket er en søker. Vi jakter på en gral, et skrin, men det vil alltid være tomt om vi finner det. Likevel aner vi innholdet. På samme måte som vi fornemmer et svar i en bok som ikke gir svar. Gjennom ord får vi et innblikk i noe som ikke kan uttrykkes med ord. Noe av det vi vet etter å ha lest en bok, er at vi ikke vet så mye, og spesielt ikke om mennesket. Kaptein Ahab, Anna Karenina, Leopold Bloom, Mrs. Dalloway er så fascinerende fordi vi aldri klarer å dechiffrere dem. De er et sett av gåter lesere vil måtte baske med til evig tid. Til tross for all forskning er vi fulle av rom det ikke går an å komme inn i. Rom fylt av noe usynlig, ugripbart, ugjennomtrengelig. Gode romaner minner oss om dette.»

Fra Sju grunner til å lese romaner, i essaysamlingen Menneskets nett.

Bildet er copyright Elin Høyland og kan ikke benyttes uten tillatelse av fotografen.